Om Effektum

Affärsidé


Att stimulera läsandet hos barn, ungdomar och vuxna genom att

skriva, producera och ge ut pedagogiska kvalitétsböcker. 


Om Effektum

Effektum AB är ett litet företag med stor erfarenhet som primärt riktar sig mot förlagsverksamhet, men även arbetar med grafisk produktion, bokproduktion och marknadsföring. Under 2020 ligger fokus på att ge ut barn- och ungdomsböcker, allt för att stimulera läsandet i åldersgruppen.

    När det gäller marknadsföring och grafisk produktion är Effektum ett alternativ för företag som behöver hjälp med att producera sälj- och marknadsföringsmaterial.

    Effektum AB ägs sedan 2007 av Harald & Barbara Kjellström. Sommaren 2018 flyttade verksamheten till Stallarholmen där de skriver böcker och driver bolaget.VERKSAMHET

EFFEKTUM FÖRLAG ger ut litteratur med fokus på att skapa böcker som  stimulerar barn och ungdomars läsande. För barnböckerna är målet att innehållet ska var pedagogiskt genomtänkt och stimulera lärande enligt Skolverkets läroplan för förskolan. Böckerna produceras med enklare bilder och texterna formges för att underlätta för de som har lässvårigheter eller dyslexi. Ungdomsböckerna ska stimulera till läsande för barn i skolåldern. 

 

EFFEKTUM BOK fokuserar på att hjälpa blivande eller etablerade författare samt företag att producera litteratur. Effektum utformar texter så att budskapet förmedlas på bästa möjliga sätt och samtidigt är estetiskt tilltalande. Detta görs med en mångårig typografisk kunskap för att ge bästa läsupplevelse. Med typografins hantverk skapas den bästa boken. Allt för att texten ska få den chans, som den förtjänar. 

 

EFFEKTUM MARKNAD fokuserar på att formge och producera marknads- och reklammaterial.

"... Boken är rolig att läsa, trots att jag inte tycker om fotboll. Man kände igen sig överraskande mycket i många situationer. Jag rekommenderar boken, speciellt till alla som gillar fotboll."

Jonatan Kraft, KP (Kamratposten)

 

"Cosmo är en välskriven skildring om en pojke i tonåren. En anmärkning är att Cosmos tillvaro skulle kunna innehålla lite fler motgångar för att kännas riktigt realistik. Även om boken kanske inte är någon ny Åshöjden tror jag att den kommer att väcka läslust hos både pojkar och flickor i högstadiet vilka gillar fotboll. Detta är Barbara och Harald Kjellströms debut när det gäller barn- och ungdomsböcker.

Ulf Tegnander, BTJ häfte 10/2017